تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 196
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850117

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی WORD


ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی WORD

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی WORD

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی WORD

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.......

مقدمه و هدف...

فصل اول

کلیات

1-1- عضلات.......

1-2- دستگاه تنفس....

1-3- چگونگی رشد طیور......

1-4- درشد و مصرف غذا.......

1-5- منحنی های رشد گله گوشتی.....

1-6- تفاوت وزن بین جنس های مختلف....

1-7- تغییرات هفتگی ضریب تبدیل غذایی....

1-8- مصرف دان ورابطه آن با جنس طیور.....

1-9-رابطه مقدار مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی مرغ ها و خروس های گوشتی نسبت به افزایش رشد......

1-10- نوسانات وزن هر پرنده.....

1-11- نوسانات وزنی طبیعی گله...

1-12- منحنی طبیعی....

1-13- محاسبه راندمان رشد گله گوشتی.....................................................................................

1-14- ناهماهنگی رشد و ضریب تبدیل غذایی...........................................................................

1-15- نسبت وزن پرنده گوشتی به دان........................................................................................

1-16- کاربرد اولتراسونوگرافی در بررسی ماهیچه ها...................................................................

1-17- آناتومی مربوط به ماهیچه های اسکلتی..............................................................................

1-18- ظاهر طبیعی ماهیچه ها.......................................................................................................

1-19- جراحت های ماهیچه ای....................................................................................................

1-20- ورم خونی ماهیچه ای.........................................................................................................

1-21-گسیختگی ماهیچه................................................................................................................

1-22- اجسام خارجی بین ماهیچه ای..........................................................................................

فصل دوم

مروری بر تحقیقات انجام شده...................................................................................................

فصل سوم

مواد و روش کار

3-1- تعداد نمونه ها...................................................................................................................

3-2- اندازه گیریهای اولتراسونوگرافی.........................................................................................

فصل چهارم

نتایج

4-1- تأیید معادلات رگرسیون....................................................................................................

4-2- تکرارپذیری و اثر اپراتور...................................................................................................

فصل پنجم

بحث

5-1- تخمین ثمرات و وزن های سینه و لاشه با رگرسیون ساده.................................................

5-2- تقریبهای بازدهی و وزن ماهیچه های سینه و لاشه با استفاده از رگرسیون چندگانه............

منابع.................................................................................................................................................

چکیده انگلیسی................................................................................................................................

چكيده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین ضخامت عضله سینه اندازه گیری شده توسط سونوگرافی و گوشتی بودن و ویژگی چاقی درجوجه های گوشتی بود. این آزمایش بر روی 100 رأس 308 جوجه با سن 42 روز انجام شد. پیش از اندازه گیری های اولتراسونوگرافی ، تمام پرندگان به پشت خوابانده شدند و نگه داشته شدند. مکان های اندازه گیری شناسایی شدند و تصاویر از پرندگان زنده با استفاده از اتصال یک پروب خطی 5/7 مگاهرتزی گرفته شد. جوجه ها وزن شدند. درنرها ضخامت عضله سینه قبل از کشتار اندازه گیری مشخص شدویژگیهای بررسی شده شامل دور قفسه سینه، پهنای سینه،طول و زاویه ستون فقرات، وزن کل بدن مرغ زنده، ضخامت ماهیچه که با سونوگرافی تعیین میشود و وزن گوشت سینه است. پس از این بررسی ها مرغها ذبح شدند و کلیه ماهیچه های سینه آنها ( ماهیچه های سینه ای بزرگ و سینه ای کوچک) برش داده شده و وزن آنها اندازه گیری شد. در مرحله بعد یک الگوی خطی شامل تاثیر جنسیت و چندین شاخصه پیشگو نظیر متغیرهای کمکی با داده های به دست آمده تطبیق داده شد. تست تشابه شیب خط در مورد جنسیت ها هیچ تفاوتی را نشان نداد. میانگین های به دست آمده برای شاخصه های بررسی شده بدین ترتیب بوده است : وزن گوشت سینه 58/115 گرم، وزن مرغ زنده 1031 گرم،زاویه ستون فقرات 65/68 درجه، دور قفسه سینه 81/26 سانتی متر، طول ستون فقرات 40/10 سانتی متر ،پهنای سینه 67/4 سانتی متر و ضخامت ماهیچه 52/11 میلی متر . همه این شاخصه ها به جز زاویه ستون فقرات ( 28/0) و پهنای قفسه سینه (0/19) تا حد زیادی با وزن گوشت سینه مرتبط بودند : دور سینه (8/0) وزن مرغ زنده (84/0)، طول ستون فقرات (81/0)، و ضخامت ماهیچه (79/0) . نتیجه اینکه اندازه دور قفسه سینه، وزن مرغ زنده، طول ستون فقرات و ضخامت ماهیچه در مرغ های که رشد کند دارند ظاهرا معرف های ارزشمندی در تخمین وزن گوشت سینه مرغ هستند . در حالی که شاخصه های زاویه ستون فقرات و پهنای قفسه سینه معرف های ضعیفی به شمار می روند. از نظر آماری با وزن لاشه، گوشت و عضلات سینه و همچنین با محتوای درصد از عضلات سینه در لاشه در ارتباط است. ضرایب همبستگی بین صفات مورد تجزیه و تحلیل، تشخیص گوشتی بودن در ماده ها، در اکثر موارد کمی بالاتر از نرها بود.

واژه هاي كليدي: ماهیچه سینه، جوجه گوشتی راس، اولتراسونوگرافی .

مقدمه و هدف

گوشتی بودن لاشه و ویژگی های وزن گیری پرنده زنده در ابتدا درمحوطه ی سینه و ماهیچه های ران منعکس می شود. همانطور که در مطالعات بسیاری اثبات شده، ضخامت ماهیچه های سینه شاخص خوبی از ظرفیت عناصر بالا در لاشه جوجه ها است. مطالعات زیادی روشهای غیر هجومی را برای ثبت گوشت و مقدار چربی در ماکیان توصیف کرده اند برای مثال پرتونگاری مغناطیسی یا پرتونگاری کامپیوتری. در این میان اندازه گیری های فراصوتی ضخامت ماهیچه سینه سریع و آسان و روشی غیر تهاجمی است.احتمال تعیین مقدار گوشت در پرندگان زنده، در کار تولید مثل مستقیم در جهت بهبود گوشتی بودن لاشه لازم است. تخمین سریع گوشتی بودن چاقی همچنین یک عنصر کلیدی از ازریابی کیفی لاشه است و به خوبی بوسیله تکنیک های غیر هجومی انجام شده در پرندگان ،گوشتی بودن لاشه به طور زیادی به مقدار ماهیچه سینه بستگی دارد. پس توجه خاصی باید به اندازه گیری ضخامت ماهیچه سینه شود. روش غیرهجومی اولتراسونوگرافی جهت یافتن این شاخص و ارتباط بین ضخامت عضله سینه با شاخصهای وزن گیری یعنی گوشتی بودن و چاقی بکار گرفته می شود. هدف از این مطالعه فعلی، تعیین ارتباطات بین ضخامت ماهیچه های سینه اندازه گیری شده با استفاده از اولتراسونوگرانی و ویژگی های گوشتی بودن و چاق بودن در جوجه های گوشتی است.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- عضلات

عضلات حرکتی پرندگان از اهمیت خاص برخوردارند ولیکن نبایدعضلاتی که اعمال قلب، رگ های خونی، جهاز هاضمه و سایر اندام های مهم را کنترل می کنند را نیز از نظر دور داشت. عضلانی که در تحرک بال ها نقش دارند، به استخوان جناغ (استخوان سینه) متصل و ارگان های مهم شکم و دستگاه گوارش را فرا گرفته و محافظت می نمایند. این عضلات در اغلب پرندگان رشد زیادی کرده اند. رشد این عضلات تحت تأثیر عوامل ژنتیکی است. به طوری که در بوقلمون های جدید و مرغ های گوشتی اصلاح نژاد شده (پرندگان اهلی شده) فقط توانایی پرواز در مسافت های کوتاه را دارند. طیور دارای عضلات قرمز و سفید می باشند که باعث پدید آمدن گوشت تیره یا روشن در آنها می شود. در گوشت قرمز چربی و میوگلوبین (اجزای حامل آهن و اکسیژن) بیشتری موجود است. در برخی موارد عمل این عضلات تعیین کننده رنگ آنهاست. در ماکیان عضلات پاها تیره تر از عضلات سینه است زیرا به هنگام ایستادن و برای قائم نگه داشتن بدن فشار بیشتری روی این عضلات وارد می شود. در پرندگان وحشی عضلات سینه تیره تر است زیرا در زمان پرواز بیشترین فشار روی این عضلات می باشد. رشته های عضلانی مرغ های گوشتی ضخیم تر و روشن تر از رشته های عضلانی مرغ های تخمگذار است.

1- 2- دستگاه تنفس

قسمت های مختلف دستگاه تنفس طیور عبارت است از : حفره های بینی، حنجره، نای (لوله هوا)، جعبه صوتی[1]، برونش ها، ریه ها، کیسه های هوایی و استخوان های خاصی که محتوی هوا هستند. در قیاس با پستانداران، ریه های طیور کوچک می باشند. انقباض و انبساط آن ها خیلی جزئی بوده و فاقد عضله دیافراگم می باشند.

کیسه های هوایی و استخوان های محتوی هوا مکمل ریه های کوچک می باشند. پرندگان چهار جفت کیسه هوایی و یک کیسه هوایی منفرد (کیسه هوایی بین استخوان های ترقوه) دارند. جفت های کیسه های هوایی شامل یک جفت سینه ای و یک جفت شکمی هستند. هوا به داخل ریه ها و کیسه های هوایی به راحتی حرکت می کند، ولی فقط ریه ها مسئول اصلی تنفس می باشند. با تبخیر رطوبت از سطح مخاطی ریه ها به شکل بخار آب، ریه ها در مکانیسم خنک کنندگی بدن نیز شرکت می کنند. میزان تنفس پرندگان توسط میزان دی اکسید کربن خون آنها تنظیم می شود.

1-3- چگونگی رشد طیور

بدن طیور حاوی سلول های بی شماری است که در تمام نژادها (بدون توجه به وزن نهایی در زمان بلوغ) اندازه ای مشابه دارند. رشد جنینی به خاطر افزایش تعداد سلول هاست. یک سلول می شود دو تا، دو تا می شود چهارتا، چهار تا می شود هشت تا، هشت تا می شود شانزده تا و ... ولی این افزایش هماهنگ به طور نامحدود ادامه نمی یابد.

بلافاصله این سلول ها تفکیک شده و برای تشکیل قسمت های مختلف بدن اختصاصی می شوند و رشد و تقسیم بعضی سلول ها، پس از خروج جوجه از تخم مرغ انجام می گیرد. طیور مسن تر سرعت رشد روزانه کمتری دارند. پس از خروج جوجه ها از تخم، دیگر بر تعداد فیبرهای عضلانی افزوده نخواهد شد و رشد سلول های عضلانی و عصبی از طریق بزرگ شدن (افزایش حجم سلول ها) صورت می گیرد. فیبرهای عضلانی حداکثر اندازه را دارند و این اندازه تحت کنترل ژنتیکی است، ولی کاهش یا افزایش اندازه با فعالیت های گوناگون تغییر می کنند. سنتز و تجزیه پروتئین ها در اندازه سلول نقش دارند. غذای بهتر، بیشتر مسئول جلوگیری از تجزیه پروتئین ها است در حالی که سنتز پروتئین در بدن بیشتر ژنتیکی است. نتیجه نهایی سنتز و تجزیه پروتئین ها معلوم می کند که اندازه سلول عضلانی کوچک یا بزرگ گردد. عضلات سینه طیور به تنهایی رشد خوبی دارند زیرا اینها در هنگام پرواز در حرکت بال ها نقش دارند. میزان چربی طیور بستگی به تعداد سلول های حاوی چربی دارد، بعضی نژادها و لاین های طیور تعداد بیشتری سلول چربی دارند (احتمالاً به خاطر نتیجه غیرمستقیم اصلاح نژاد با افزایش اندازه طیور، لاشه هم پرچربی تر خواهد بود). سلول های چربی در مراحل رشد به حداکثر تعداد خود می رسند. توانایی طیور گوشتی به افزایش وزن بیشتر، به خاطر ذخیره چربی در سلول های چربی آنهاست تا افزایش رشد اسکلت یا فیبرهای عضلانی .

1-4- رشد و مصرف غذا

افرادی که به پرورش گله گوشتی وروستر اشتغال دارند باید درزمینه نوسانات رشد و مصرف دان مرغ ها و خروس ها مطالعات کافی داشته باشند همان طور که در جدول 1-1 نشان داده شده است نوسانات فوق الذکر شامل موارد ذیل خواهد بود:

1- وزن زنده

2- افزایش هفتگی وزن بدن

3- مصرف هفتگی دان

4- مصرف دان به طور مجموع

5- ضریب تبدیل غذایی به طور هفتگی

6- ضریب تبدیل غذایی به طور مجموع

ارقام مندرج در جدول 1-1 براساس میانگین گله های خوب ارائه شده است. این ارقام نسبت به فصول مختلف سال دارای نوساناتی خواهند بود. به طور مثال نتایج حاصله در فصل تابستان تا حدودی بهتر از فصل زمستان می باشد. وزن زنده مرغ و خروس هنگام عرضه به بازار متفاوت است، ولی به هرحال اکثر پرورش دهندگان، پرندگان گوشتی را در سن 45 روزگی به وزنی معادل 2 کیلوگرم رسانیده و به بازار عرضه می کنند. هنگامی که متوسط وزن گله مخلوط به بیش از 2 کیلوگرم می رسد بعضی پرندگان به اندازه ای سنگین هستند که نمی توان آنها را گوشتی نامید و در ضمن به اندازه کافی سنگین نیستند که به آنها روستر اطلاق گردد. دراین مبحث پرندگانی را گوشتی می نامیم که متوسط وزن گله مخلوط آنها معادل 8/1 کیلوگرم باشد و به وزن های 7/2 کیلوگرم یا بالاتر روستر می گوییم از بررسی و مطالعه جدول 1-1 نتایج ذیل بدست می آید :

1- جوجه ها (به طور کلی تمام پستانداران و پرندگان) به نسبت یکسان رشد نمی کنند . ابتدا نسبت رشد با یک دوره شتاب آغاز شده، پس از آن به نحوی نزول می نماید که منحنی رشد پیش از سن بلوغ جنسی شکل S به خود می گیرد.

 

[1]-Syrinx 


 

  انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 433

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)