تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 186
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850107

بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس های گله مادر گوشتی برعملکرد گله WORD


بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس های گله مادر گوشتی برعملکرد گله WORD

بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس های گله مادر گوشتی برعملکرد گله WORD

بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس های گله مادر گوشتی برعملکرد گله WORD

فهرست مطالب

چکیده.... 1

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه..... 3

1-1-1 اهمیت دامپروری در جهان.... 3

1-1-2 پرورش طیور در ایران......... 4

1-1-3 پرورش طیور در جهان...... 5

1-2 افزايش رشد در صنعت مرغ گوشتي........ 6

1-3 بيان مسأله...... 7

1-4 ضرورتانجامتحقیق....... 8

1-5 اهداف تحقیق..................................... 10

1-6 فرضیه تحقیق..................................... 10

فصل دوم: بررسی منابع

2-1 تولید جوجه یک روزه گوشتی........................ 12

2-1-1 مرغ لاین...................................... 12

2-1-2 گله های اجداد گوشتی........................... 12

2-1-3 گله های مرغ مادر.............................. 12

2-1-4 کارخانه جوجه کشی.............................. 12

2-2 تکنیکهای مدیریتی برای جبران کاهش فعالیت جفتگیری. 12

2-2-1 کنترل وزن بدن و برنامه تغذیهای................ 12

2-2-2 خروس ریزی و نسبت جنسی در ابتدای جوجه ریزی...... 13

2-2-3اسپایکینگ..................................... 13

2-2-4اینترااسپایکینگ............................... 14

2-3 تستوسترونبرای جبران کاهش فعالیت جفتگیری......... 14

2-3-1 عملکرد تستوسترون............................. 15

2-3-2 علل كاهش تستوسترون............................ 16

2-3-3 نقش تستوسترون................................ 16

2-3-4 تاثیر تستوسترون بر میزان متابولیسم پایه....... 17

2-4علايمکمبودهورمونتستوستروندربدن................... 17

2-4-1 کاهش محسوس حجم و قدرت عضلاني................... 17

2-4-2 افزايش ميزان تجمع چربي........................ 18

2-4-3 کاهش تراکم استخواني.......................... 18

2-4-4 کاهش محسوس قواي جنسي.......................... 18

2-5 آشنایی با روش‌های واکسیناسیون طیور............... 19

2-5-1 روش قطره چشمی................................. 19

2-5-2 روش تزریقی................................... 19

2-5-3 روش تلقیح در نسوج بال......................... 19

2-6 تزریق تستوسترون و تاثیر آن در گونه های مختلف.... 19

2-6-1 تاثیر تستوسترون در خروس....................... 19

2-6-2 تزریق تستوسترون در جوجه های گوشتی............. 20

2-6-3 تزریق تستوسترون در خوک........................ 20

2-6-4 تزریق تستوسترون در خرگوش...................... 20

2-6-5 تزریق تستوسترون در میش........................ 21

2-6-6 تاثیر تستوسترون بر رشد جوجه خروسها............ 21

2-6-7 تزریق تستوسترون در پرندگان.................... 22

2-6-8 تستوسترون در انسان............................ 22

2-6-9 تستوسترون در گاو.............................. 22

2-6-10 تزریق تستوسترون در گونه های دیگر............. 23

2-7 دستگاه تولید مثل جنس نر در طیور................. 23

2-8 سیستم ماهيچه هاوعضلات در طیور.................... 24

2-9 دستگاه تناسلی و دفع ادرار....................... 24

2-10 علائم فنوتیپی خروسهای بالغ...................... 26

2-10-1 خروس تیپ آ................................... 26

2-10-2 خروس تیپ بی.................................. 26

2-10-3 خروس تیپ سی.................................. 27

2-11 عوامل موثردرایجاد خروسهای نوع سی............... 27

2-11-1 بستر نا مناسب................................ 27

2-11-2 تهویه نامناسب............................... 27

2-11-3 تغذیه نامناسب............................... 27

2-12 ضریب پراکندگی در خروسهای مولد.................. 28

2-13 دمایی نامناسب.................................. 28

2-14 پرورش نامناسب.................................. 28

2-15 بیماریها....................................... 28

فصل سوم: مواد و روشها

3-1 حیوانات موردآزمایش.............................. 30

3-2 سالنهای آزمایش.................................. 30

3-3 نوع هورمون...................................... 30

3-4 جمع آوری نمونه.................................. 30

3-5 ساعت روشنایی.................................... 30

3-6 شدت روشنایی..................................... 31

3-7 زمان تغذیه...................................... 31

3-8 سیستم تغذیه مرغ................................. 31

3-9 سیستم تغذیه خروس................................ 31

3-10 هفته تزریق..................................... 31

3-11 روش تزریق...................................... 31

3-12 رفتار بعد تزریق................................ 32

3-13 رفتار بعد اسپایک............................... 32

3-14 کندلینگ........................................ 32

3-15 ترابل شوتینگ................................... 32

3-16 درصد تلفات..................................... 32

3-17 تجزیه و تحلیل آماری............................ 33

فصل چهارم: نتایج

4-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌هابرمیانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی.................. 35

4-1-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون بهخروس‌ها برمیانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 4435

4-1-2 اثرتزریق غلظت‌های مختلفهورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 4535

4-1-3 اثرتزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برمیانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 4636

4-1-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 4736

4-1-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 4836

4-1-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 4937

4-1-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 5037

4-1-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصدجوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی).......................................... 37

4-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترونبه خروس‌هابرمیانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی....................... 38

4-2-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44..... 38

4-2-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45..... 38

4-2-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46..... 39

4-2-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47..... 39

4-2-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48..... 39

4-2-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49..... 39

4-2-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50..... 40

4-2-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)............................................. 40

4-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی.............. 40

4-3-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44.... 41

4-3-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45.... 41

4-3-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46.... 41

4-3-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47.... 42

4-3-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48.... 42

4-3-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49.... 42

4-3-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50.... 43

4-3-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین وزن خروس‌های گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)............................................. 43

4-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی... 43

4-4-1 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44 44

4-4-2 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45 44

4-4-3 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46 44

4-4-4 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47 45

4-4-5 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48 45

4-4-6 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49 45

4-4-7 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50 46

4-4-8 اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین درصد تولیدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)............................... 46

4-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی...................................... 46

4-5-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44........................... 47

4-5-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر­گوشتی در هفته 45........................... 47

4-5-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46........................... 47

4-5-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47........................... 47

4-5-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48........................... 48

4-5-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49........................... 48

4-5-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50........................... 48

4-5-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد جوجه‌درآوری گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)....... 48

4-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی.......................................... 49

4-6-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44............................... 49

4-6-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45............................... 49

4-6-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46............................... 49

4-6-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47............................... 50

4-6-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48............................... 50

4-6-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49............................... 50

4-6-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50............................... 50

4-6-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی).......... 50

4-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی............................. 51

4-7-1 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 44.................. 51

4-7-2 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 45.................. 51

4-7-3 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 46.................. 52

4-7-4 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 47.................. 52

4-7-5 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 48.................. 52

4-7-6 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 49.................. 53

4-7-7 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در هفته 50.................. 53

4-7-8 اثر ورود خروس‌های جوان به گله بر میانگین درصد تولید تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتی در کل دوره آزمایش (50-44 هفتگی)53

فصل پنجم: بحث

5-1 بحث و نتیجه گیری................................ 62

5-2 عوارض مصرف طیور هورمونی برای انسان.............. 63

5-3 مکانیزم تاثیر تستوسترون......................... 63

5-4 ﺗﻨﻈﻴﻢ اسپرماتوژنز............................... 64

5-5 کنترل اسپرماتوژنز............................... 64

5-6 کاهش وزن تخم مرغ................................ 65

5-7 تاثیر اسپایکینگ................................. 65

5-8 مقایسه تزریق با دوزهای مختلف.................... 65

5-9 تاثیر تستوسترون بر وزن خروسها................... 65

نتیجهگیری :......................................... 66

پیشنهادات :......................................... 66

منابع

منابع و ماخذ........................................ 68

فهرست جداول

 

جدول 1-4- مقایسه اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین................................ 54

جدول 2-4- مقایسه اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین................................ 55

جدول 3-4- مقایسه اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین................................ 56

جدول 4-4- مقایسه اثر تزریق غلظت‌های مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر میانگین................................ 57

جدول 5-4- مقایسه اثر ورود خروس جوان به گله بر میانگین58

جدول 6-4- مقایسه اثر ورود خروس جوان به گله بر میانگین59

جدول 7-4- مقایسه اثر ورود خروس جوان به گله بر میانگین60

فهرست شکل:

شکل 1-1 پراکندگی طیور در مناطق مختلف ایران......... 5

شکل 1-2 پراکندگی پرورش طیور در مناطق مختلف جهان.... 6

چکیده

امروزه در گله های مادر گوشتی با مشکل مدیریتی خروس مواجه هستیم که در هفته های 45 به بعد در اکثر قریب به اتفاق دچار یک کاهش جوجه در­آوری خواهیم بود و برای حل این مشکل از روش های اسپایکینگ یا تزریق خروس جوان به گله پیر استفاده می شود که توام با ریسک بهداشتی و هزینه بالا خواهد بود.

طبق اندازی گیری های انجام شده از تستوسترون خون خروس های گله مشاهده شد که از ابتدای تولید تا هفته 28 این هورمون افزایش یافته و بعد آن در ادامه روند کاهشی داشته است بنابراین در این تحقیق تزریق تستوسترون را در هفته 45 تولید انجام دادیم و نتایج آن را نیز مورد بررسی قرار گرفت.

تستوسترون به عنوان هورمون جنس نر در رشد و تکامل اسپرم ها و بروز صفات ثانویه نقش اساسی کلیدی داشته.

در این تحقیق چهار تیمار که تیمار ها عبارتند از تزریق با دز 1/0 سی­سی و 2/0 سی­سی و 3/0 سی­سی و شاهد و اسپایک شده که برای هر تیمار چهار تکرار در نظر گرفته شده و در مجموع بر روی 1140 قطعه خروس و 16220 قطعه مرغ سویه راس در قالب 20 پن مورد آزمایش قرار گرفت که رکورد ها با طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند مورد تزریق در دو نوبت ابتدای هفته 45 تولیدی و 46 تولیدی انجام شد و صفات مورد اندازی گیری را نیز از ابتدای هفته 41 تا انتهای 50 مورد اارزیابی قرار گرفت

صفات مورد اندازی قرار گرفته عبارتند از وزن تخم مرغ وزن مرغ وزن خروس درصد تولید و درصد جوجه در آوری که نتایج نشان دادند تزریق در مقدار 1/0 سی­سی تفاوت معنی داری داشته و باعث بالا رفتن درصد جوجه در آوری گردید.

کلمات کلیدی: مرغ مادر گوشتی، تستوسترون، خروس، تخم­مرغ، جوجه­ درآوری

فصل اول:

مقدمه

1-1 مقدمه

از بدو خلقت بشر، غذا و تغذيه يکى از مسائل عمده براى آدميان بوده است، و با وجود اينکه بشر در عصر جديد توانسته است پيشرفت‌هاى چشمگيرى در شئون مختلف زندگى خود پديد آورد. باز هم مسئله غذا و تغذيه در جوامع بشرى از نظر اقتصادى و اجتماعى از اولويت خاصى برخوردار است. امروزه اهميت تغذيه تا آن حد است که يکى از معيارهاى مهم درجه سطح تمدن و درجهٔ پيشرفت هر جامعه محسوب مى‌شود. زيرا در پيشرفت همه جانبه يک اجتماع درجهٔ سلامت روحى و جسمى افراد آن جامعه عامل تعيين‌کننده مى‌باشد. بخش طیور در طول دو دهه گذشته بعلت تولید فشرده، پیشرفت های ژنتیکی، بهبود کنترل بیماری و اقدامات زیستی ، افزایش درآمد و جمعیت انسانی و شهرنشینی متحمل تغییرات عمده ساختاری گردیده­است.(1) این تغییرات فرصت های فوق العاده ای برای تولید کنندگان مرغ، به ویژه تولیدکنندگان خرد برای بهبود درآمد بوجود آورده است. همچنین بدلیل گستردگی علوم، پیشرفت روز افزون دانش بشری و دسترسی آن به زیر لایه های تخصصی دردنیا، شاهد روابط بسیار نزدیک علم اقتصاد با علوم کشاورزی هستیم. با تکیه بر علم اقتصاد و پیروی از علوم تخصصی، می توان طرح های کشاورزی را هدفمند نمود. علم دامپروری هم، یکی از بخش های مهم کشاورزی است که، از این قاعده مستثنی نیست امروزه مصرف گوشت سفید نسبت به گوشت قرمز بیشتر بوده که از دلایل آن می توان به توصیه های مکرر پزشکی و ارزانتر بودن و سالمتر بودن آن دانست با توجه به نیاز روز افزون آن می بایست اقدامات لازم برای زیر ساخت های آن انجام گردد.(2)

1-1-1 اهمیت دامپروری در جهان

جمعيت دنيا در حال حاضر به‌سرعت افزايش پيدا مى‌کند. سرعت اين افزايش به حدى است که دانشمندانعلوم مختلف آن را انفجار جمعيت ناميده‌اند. در آغاز قرن اول جمعيت جهان در حدود يک‌چهارم ميليارد و در سال ۱۶۵۰ ميلادى جهان کمتر از نيم ميليارد بود. در سال ۱۸۵۰ جمعيت دنيا دو برابر شد، در قرن بعد يعنى ۱۹۵۰ جمعيت دوباره دو برابر شده و به حدود ۵/۲ ميليارد و در سال ۲۰۰۰ به بيش از ۶ ميليارد و در ۵۰ سال آينده باز دو برابر خواهد شد.(2)

خلقت بشر، غذا و تغذيه يکى از مسائل عمده براى آدميان بوده است، و با وجود اينکه بشر در عصر جديد توانسته است پيشرفت‌هاى چشمگيرى در شئون مختلف زندگى خود پديد آورد، باز هم مسئله غذا و تغذيه در جوامع بشرى از نظر اقتصادى و اجتماعى از اولويت خاصى برخوردار است. امروزه اهميت تغذيه تا آن حد است که يکى از معيارهاى مهم درجه سطح تمدن و درجهٔ پيشرفت هر جامعه محسوب مى‌شود. زيرا در پيشرفت همه جانبه يک اجتماع درجه سلامت روحى و جسمى افراد آن جامعه عامل تعيين‌کننده مى‌باشد. جمعيت دنيا در حال حاضر به‌سرعت افزايش پيدا مى‌کند. سرعت اين افزايش به حدى است که دانشمندان علوم مختلف آن را انفجار جمعيت ناميده‌اند. درآغازقرن اول جمعيت جهان در حدود يک‌چهارم ميليارد و در سال ۱۶۵۰ ميلادى جهان کمتر از نيم ميليارد بود. در سال ۱۸۵۰ جمعيت دنيا دو برابر شد، در قرن بعد يعنى ۱۹۵۰ جمعيت دوباره دو برابر شده و به حدود ۵/۲ ميليارد و در سال ۲۰۰۰ به بيش از ۶ ميليارد و در ۵۰ سال آينده باز دو برابر خواهد شد .با این روند افزایش، احتياجات براى توليدات دامى دو برابر خواهد شد. ولى به‌طورى­که مى‌دانيم در حال حاضر در اکثر کشورها، مردم با سوء تغذيه مواجه هستند. تخمين زده مى‌شود که ۴۰% مردم جهان دچار سوء تغذيه هستند. بيشتر اين سوء تغذيه به علت کمبود مواد پروتئينى با کيفيت بالا، مثل گوشت، شير و تخم‌مرغ است.(3)

1-1-2 پرورش طیور در ایران

تا چند دهه پيش ، پرورش طيور در ايران بصورت كاملاً روستايي و اوليه صورت مي­گرفت، بدين ترتيب كه هر خانواده روستايي، تعداد معدودي مرغ و خروس و ساير طيور اهلي از قبيل اردك و غاز و ندرتاً بوقلمون را براي مصرف خود، نگاهداري مي­نمود .اغلب منظور اصلي از نگاهداري اين تعداد معدود طيور بومي نيز تهيه تخم مرغ مصرفي خانواده بوده و كمتر پرورش از نظر گوشت مرغ مورد توجه قرار مي­گرفت ، فقط نيمچه خروس هاي اضافي و يا مرغهاي مسن و پير را كه از تخم رفته بودند ، به عنوان گوشت در جشن ها و عزاداريها به مصرف مي رساندند . در شهرها مصرف گوشت طيور بسيار پايين بوده و از مازاد توليد در روستاها تامين مي­گرديداز اين رو گوشت طيور نقش قابل توجهي در غذاي روزمره مردم وجود نداشت . به­علاوه از نظر پرورش اقتصادي و اصلاح نژاد و تشخيص مرغهاي بومي نيز هيچگونه اقدامي صورت نمي­گرفت ، حال آنكه در كشورهاي ديگر ، از دهها سال پيش به پرورش طيور تجارتي­وعلمي پرداخته و قسمتي از مصرف پروتئين حيواني­آنهاراتوليدات ­­­طيور تشكيل ­مي­داده­است.(شکل1-1)امروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجود دارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه­ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله های طیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی در کشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال ۱۹۳۰ تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابرشده­است.(3) 


 

  انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 396

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)