تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 198
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید کل : 850119

ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان بر اساس تئوری های تنش کوپل و تغییرات کرنش word


ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان بر اساس تئوری های تنش کوپل و تغییرات کرنش word

ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان بر اساس تئوری های تنش کوپل و تغییرات کرنش word

ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان بر اساس تئوری های تنش کوپل و تغییرات کرنش word

واژه‌هاي كليدي: میکرولوله­ ی حاوی جریان، گرادیان کرنش، تنش کوپل، ارتعاشات غیرخطی، رفتار پس از کمانش، مواد هدفمند، اثرات اندازه

فهرست مطالب

چکيده‌ز

فصل11

مقدمهای بر نانوتکنولوژی و مروری بر پژوهش­های گذشته1

1-1. مقدمه2

1-2. تاریخچه­ی نانوتکنولوژی2

1-1. اهمیت نانوتکنولوژی3

1-2. کاربردهای نانوتکنولوژی4

1-2-1. صنایع هوانوردی و اتوماسیون:5

1-2-2. الكترونیك وارتباطات :5

1-2-3. مواد شیمیایی و مواد:5

1-2-4. درمان، بهداشت و علوم زیستی:5

1-2-5. ساخت وتولید :5

1-2-6. فناوریهای انرژی:6

1-2-7. كاوش درفضا :6

1-2-8. محیط زیست :6

1-2-9. امنیت ملی :6

1-1. روش ساخت میکرولوله­ها6

1-2. پیشینه­ی تحقیق8

فصل212

تحلیل ارتعاشات آزاد غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان12

2-1. مقدمه13

2-2. تئوری تنش کوپل13

2-3. تئوری گرادیان کرنش14

2-4. روابط سینماتیک16

2-5. استخراج معادلات حاکم به روش انرژی19

2-6. روش حل تحلیل هموتوپی27

2-7. اعمال روش تحلیل هموتوپی28

2-8. روش حل ماکزیمم - مینیمم32

2-9. تحلیل رفتار پس از کمانش34

فصل340

اعتبارسازی و نتایج40

3-1. مقدمه41

3-2. اعتبار سنجی41

3-3. ارتعاش غیرخطی میکرولوله­های حاوی جریان43

3-4. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان52

4-1. مقدمه57

4-2. ارتعاشات آزاد میکرولوله­ی هدفمند حاوی جریان58

4-3. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های هدفمند65

4-4. نتایج66

4-4-1. ارتعاشات غیرخطی میکرولوله­های هدفمند حاوی جریان67

4-4-2. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های هدفمند71

فصل573

نتیجه­گیری و پیشنهادات73

5-1. نتیجه­گیری74

5-2. پیشنهادات75

مراجع76

مراجع:77

Abstract82

فهرست شکل‌ها

شکل1-1. مراحل ساخت میکرولوله­ها7

شکل1-2. رسوب فلز در روش الکترو-شیمیایی8

شکل2-1. شماتیکی از میکرولوله حاوی جریان بر روی دو تکیه­گاه ساده16

شکل3-1. فرکانس طبیعی خطی میکرولوله­ی حاوی جریان بر حسب سرعت جریان42

شکل3-2.فرکانس طبیعی بی­بعد شده میکرولوله­ی حاوی جریان بر حسب سرعت بیبعد جریان سیال بر اساس تئوری­های گرادیان کرنش، تنش کوپل و مکانیک کلاسیک در ­حالت برای الف: ب: ج: و د: 46

شکل3-3. نمودار تغییرات سرعت بحرانی بر حسب تغییرات قطر خارجی میکرولوله بر اساس تئوریهای غیرخطی گرادیان کرنش، تنش کوپل و مکانیک کلاسیک47

شکل3-4. نسبت فرکانس غیرخطی به فرکانس خطی بر حسب ماکزیمم دامنه­ی ارتعاشی میکرولولهی حاوی جریان برای و 48

شکل3-5. فرکانس طبیعی بیبعد میکرولوله حاوی جریان بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال در اختلاف دماهای مختلف برای و .49

شکل3-6. نمودار تغییرات سرعت بحرانی بر حسب تغییرات قطر خارجی میکرولوله با در نظر گرفتن اثر اختلاف دما برای 50

شکل3-7. تاثیر اختلاف دما بر نسبت فرکانس غیرخطی به فرکانس خطی بر حسب ماکزیمم دامنه­ی ارتعاشی میکرولوله­ی حاوی جریان برای .50

شکل3-8. رفتار ارتعاشی میکرولوله­ی حاوی جریان در دو حالت غیرخطی و خطی برای و الف: ، ب: 52

شکل3-9. دامنه­ی پس از کمانش بی بعد شده بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال بر اساس تئوری­های گرادیان کرنش، تنش کوپل و کلاسیک در حالت برای الف: ب: ج: و د: 54

شکل3-10.تأثیر دما بر دامنه­ی پس از کمانش بی­بعد بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال بر اساس تئوری گرادیان کرنش در حالت و .55

شکل4-1. شماتیکی از میکرولوله­ی هدفمند حامل جریان59

شکل4-2. فرکانس طببیعی غیرخطی میکرولوله بر حسب سرعت جریان سیال برای مقادیر مختلف اندیس قانون توانی در حالت و با قطرهای خارجی الف: ب: و ج: 68

شکل4-3. تأثیر اندیس قانون توانی بر سرعت بحرانی میکرولوله­ی هدفمند حاوی جریان در قطرهای مختلف میکرولوله69

شکل4-4. فرکانس طبیعی میکرولوله­ی هدفمند تابعی از سرعت جریان بر اساس تئوری­های مختلف با ، و با قطرهای خارجی الف: ب: 70

شکل4-5. دامنه­ی پس از کمانش میکرولوله بر حسب سرعت جریان سیال برای مقادیر مختلف اندیس قانون توانی و با قطرهای خارجی الف: ب: و ج: 72

فهرست جدول‌ها

جدول1-1. تاریخ رویدادهای مهم نانوفناوری3

جدول3-1. مقایسه­ی دو روش تحلیل هموتوپی و ماکزیمم - مینیمم برای حل معادلات غیرخطی میکرولوله­های حاوی جریان43

فصل1

مقدمه­ای بر نانوتکنولوژی و
مروری بر پژوهش­های گذشته

1-1. مقدمه

علم و فناوری نانو ( نانو­علم و نانوتکنولوژی) توانایی به­دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (ملکولی) و بهره­ برداری از خواص و پدیده­های این بعد در مواد، ابزارها و سیستم­های نوین است. در واقع نانوتکنولوژی فناوری تغییر در خواص ملکول­های تشکیل دهنده­ی مواد است و به همین دلیل تغییر در مقیاس نانو بهترین تعریف برای این تکنولوژی است. از این تعریف آن چنان بر می­آید که نانو تکنولوژی یک رشته نیست بلکه رویکردی جدید برای تمام رشته­ها است. هدف اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه شکل دهی ترکیبات جدید با ایجاد تغییر در مواد موجود و همچنین تحلیل رفتار آنهاست.

1-2. تاریخچه­ ی نانوتکنولوژی

در طول تاریخ و از زمان یونان باستان، مردم و به‌خصوص دانشمندان بر این باور بودند که مواد را می‌توان به اجزاء کوچک تقسیم نمود تا به ذراتی که خرد شدنی نیستند رسید و این ذرات بنیان مواد را تشکیل می‌دهند.، شايد بتوان دموكريتوس[1] فيلسوف يوناني را پدر علوم نانو دانست چرا كه در حدود 400 سال قبل از ميلاد مسيح او اولين كسي بود كه واژه­ی اتم را كه به معني تقسيم‌نشدني در زبان يوناني است، براي توصيف ذرات سازنده مواد به كار برد. نقطه شروع و توسعه اوليه فناوري نانو به طور دقيق مشخص نيست. اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در اين سال ريچارد فاينمن[2] طي يك سخنراني با عنوان «فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد» ايده فناوري نانو را مطرح ساخت. وي اين نظريه را ارائه داد كه در آينده‌اي نزديك مي‌توانيم مولكول‌ها و اتم‌ها را به صورت مسقيم دستكاري كنیم. واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتاينگوچي[3] استاد دانشگاه علوم توكيو در سال 1974 بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت موادی كه تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر مي‌باشد، به كار برد. مینسكی توانست به تفكرات فیمن قوت ببخشد. ماروین مینسكی[4] پدر هوش مصنوعی و شاگردش كي اريك درکسلر[5]، گروهی از دانشجویان كامپیوتر را به صورت انجمنی دور هم جمع كردند. او افكار جوانترها را با ایده­هایی كه آنها را نانو تكنولوژی نامگذاری كرده بود، مشغول می­ساخت. در سال 1986 اين واژه توسط دركسلر در كتابي تحت عنوان: « موتور آفرينش: آغاز دوران نانوتکنولوژی » بازآفريني و تعريف مجدد شد. درکسلر دكتری نانو تكنولوژی را در سال 1991 ازدانشگاهMITدریافت نمود. شكوفایی بسیاری از فناوری­های مهم از جمله فناوری اطلاعات و بیوتكنولوژی به عنوان دو دستاورد بسیار عظیم قرن بیستم، بدون بهره­گیری از نانو تكنولوژی دچار اختلال خواهند شد. تاریخ رویداد­های مهم نانوتکنولوژی در زیر اختصار آمده است.

جدول1-1. تاریخ رویدادهای مهم نانوفناوری

رویداد مهم

تاریخ

تشريح رفتار محلول‌هاي كلوئيدي توسط آلبرت انيشتين

1905

ايجاد لايه‌هاي اتمي به ضخامت يك مولكول توسط لنگموير[6]

1932

اختراع دستگاهي در شرکت IBM كه به كمك آن مي‌توان اتم‌ها را تك تك جا‌به‌جا كرد.

1981

كشف ساختار جديدي از كربن C60.

1985

نمایش توانايي كنترل نحوه قرارگيري اتم‌ها توسط شركت IBM.

1990

كشف نانو لوله‌هاي كربني

1991

توليد اولين نقاط كوانتومي با كيفيت بالا

1993

ساخت اولين نانو­ترانزيستور

1997

ساخت اولين موتور DNA

2000

ساخت يك مدل آزمايشگاهي سلول سوخت با استفاده از نانولوله­ها

2001

شلوارهاي ضدلك به بازار آمد

2002

توليد نمونه‌هاي آزمايشگاهي نانوسلول‌هاي خورشيدي

2003

تحقيق و توسعه براي پيشرفت در عرصه نانوتکنولوژی ادامه دارد.

2004

1-1. اهمیت نانوتکنولوژی

تجربه نشان داده است، ویژگی‌های یک ماده خالص، تا حد قابل قبولی ثابت است و این امر سبب می­شود که ما بتوانیم مواد را از روی خواصشان شناسایی کنیم. اما یافته‌های دانشمندان نشان می‌دهد که یک ماده در اندازه نانومتر ویژگی‌های متفاوتی با ذرات بزرگتر خود خواهند داشت. این در حالی است که کوچک‌کردن ذرات، یک تغییر فیزیکی است و ما انتظار داریم که با این تغییر فیزیکی، ویژگی‌های اصلی ماده تغییر نکند.

1-2. کاربردهای نانوتکنولوژی

نانو تكنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم­های جدید با خواص برتر در مقیاس یك تا یك­­صدم نانومتر (یك­میلیاردم متر) می­باشد كه در دهه گذشته این حوزه چند رشته­ای توانسته است جایگاه ویژه ای را در بخش تحقیقات و صنعت در زمینه­های مختلف علوم مهندسی و پزشكی به خود اختصاص دهد. اساس نانوفناوری كار در این سطوح برای ایجاد ساختارهای بزرگتر و سازماندهی مولكولی جدید است. این نانوساختارها كه از كوچكترین بلوك­های ساختمانی شناخته شده، ساخته می­شوند و كوچكترین اشیاء ساخت دست بشر بوده است و دارای خصوصیات و رفتار فیزیكی، شیمیایی و زیستی جدیدی هستند.

هدف نانوتکنولوژی آگاهی و بهره گیری از این خصوصیات و استفاده موثر از آنهاست. هم اكنون كنترل خصوصیات اجسام نانو مقیاس، دارای نقش مهمی در شاخه های مختلف همچون: فیزیك، شیمی علم مواد، زیست شناسی، پزشكی، مهندسی هسته­ای و شبیه سازی كامپیوتری است. ثابت شده است نانو­لوله­های كربنی ده برابر مقاومتر و مستحكم­تر از فولاد بوده در حالیكه وزن آن یك ششم فولاد می­باشد همچنین با نانو ذرات می­توان سلول­های سرطانی را مورد هدف قرار داد و آنها را از بین برد. سیستم­های با مقیاس نانو این توانایی را دارند كه مسافرت­های مافوق صوت را كم هزینه تر و بازده كامپیوترها را میلیونها برابر افزایش دهند. لذا محققین برای تولید محصولات مبتنی بر مقیاس نانو­متری به­دنبال روش­های سیتماتیك می­روند. اساس همه مواد و سیستم­های طبیعی برپایه مقیاس نانومتری است. كنترل و تغییرات مواد در سطوح مولكولی به این معنی است كه می­توان با تعیین خصوصیات جدید برای مواد در این مقیاس، تولید تمام اشیاء ساخت بشر را از خودروها، تایرها، مدارات كامپیوتری گرفته تا داروها و جایگزینی بافت­ها را تحت تاثیر قرارداد و باعث اختراع و ایجاد اشیاء جدید شد. نانو فناوری در قرن بیست و یكم شاخه­ای استراتژیك از علوم و مهندسی خواهد بود كه فناوری­های مورد استفاده كنونی در ساخت وتولید بسیاری از محصولات را در شاخه­های مختلف از نو پی­ریزی خواهد كرد و در تمام زوایا و بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و... نفوذ می­کند و زندگی انسان را به طور گسترده تحت الشعاع قرار خواهد داد. چراكه علم به مقیاس نانو، افق فردا را ترسیم خواهد كرد. با عنایت به موارد فوق می­توان به کاربرد­های نانو بر اساس تقسم­بندی زیر اشاره کرد:

1-2-1. صنایع هوانوردی و اتوماسیون:

مواد تقویت شده با نانو ذرات برای بدنه­های سبكتر، تایر­های تقویت شده با نانو­ذره­ها با فرسایش كمتر و قابلیت بازیافت، نقاشی­های خارجی كه نیاز به شستشو ندارند، پلاستیك­های غیر­قابل اشتعال و ارزان قیمت و همچنین سیستم­های الكترونیكی برای كنترل.

1-2-2. الكترونیك وارتباطات :

سیستم های ضبط چند رسانه­ای با استفاده از نانو لایه­ها، صفحه­های نمایش مسطح، فناوری سیستم­های بی­سیم، افزایش هزاران برابری در ظرفیت و سرعت پردازش داده­ها با قیمت پائین تر و بازدهی بیشتر.

1-2-3. مواد شیمیایی و مواد:

كاتالیزورهایی كه بازده انرژی واكنش­های شیمیایی را بالا برده و بازده عمل احتراق را در وسایط نقلیه بهبود می­بخشد (آلودگی كمتر) ، دریل و ابزارهای برش بسیار سخت و غیرشكننده و همچنین سیال­های مغناطیسی هوشمند. 


 

  انتشار : ۱۹ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1245

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)