تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

ویرگـــ ــــول

مقاله و تحقیق و پاورپوینت تخصصی برای تمام رشته ها


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 134
 • بازدید دیروز : 271
 • بازدید کل : 858497

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word


توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه1

1-1 مقدمه2

1-2 ضرورت و اهداف تحقیق3

1-3 ساختار پایان­نامه4

فصل 2 مروری بر منابع5

2-1 مقدمه6

2-2 مفاهیم اولیه انرژی6

2-2-1معادلات انرژی در سیستم یک درجه آزادی 7

2-2-2معادله انرژی مطلق 8

2-2-3معادله انرژی نسبی9

2-2-4معادلات انرژی در سیستم چند درجه آزادی با رفتار غیرخطی...................................9

2-2-5تجزیه انرژی ورودی به عبارت­های مختلف انرژی 10

2-2-5-1 انرژی ورودی )11

2-2-5-2 انرژی هیسترتیک()11

2-2-5-3 انرژی میرایی لزج یا ویسکوز()12

2-2-5-4 انرژی جنبشی ()12

2-2-5-5انرژی الاستیک()13

2-2-6 تأثیر پارامترهای سازه­ای بر انرژی ورودی13

2-2-6-1 تأثیر دوره تناوب سازه13

2-2-6-2 تأثیر نسبت شکل‌پذیری و مدل هیسترتیک در انرژی ورودی14

2-2-6-3 تأثیر نسبت میرایی در انرژی ورودی14

2-3 شاخص‌های خسارت14

2-3-1شاخص­های خسارتی بیشینه تغییرشکل15

2-3-1-1 نسبت شکل‌پذیری15

2-3-1-2 تغییر مکان نسبی بین طبقه‌ای16

2-3-1-3 نسبت خسارت خمشی16

2-3-2 شاخص­های خسارتی تجمعی16

2-3-2-1 تغییر شکل‌های تجمعی نرمال شده17

2-3-2-2 انرژی تلف‌شده تجمعی نرمال شده17

2-3-2-3 خستگی سیکل کوتاه17

2-3-3 شاخص­های ترکیبی18

2-3-3-1 تغییر مکان حداکثر و اتلاف انرژی18

2-3-3-2 منحنی لنگر - انحنا19

2-3-4 شاخص­های خسارت بیشینه شکل­پذیری19

2-3-5میانگین وزنی شاخص­های خسارت20

2-3-6 تاریخچه شاخص خسارت20

2-4 کنترل‌های لرزه­ای24

2-4-1 انواع سيستم های کنترل‌کننده لرزه­ای24

2-4-1-1 سيستم کنترل‌کننده غيرفعال25

2-4-1-2 سيستم کنترل‌کننده فعال26

2-4-1-3 سيستم کنترل‌کننده پيوندي27

2-4-1-4 سيستم کنترل‌کننده نيمه فعال28

2-5 ميراگرها28

2-5-1 میراگرهای جرمی تنظیم شده29

2-5-2 میراگر مایع تنظیم شده31

2-5-3 میراگر ویسکوز42

2-5-4 میراگرهای تسلیمی (فلزی)35

2-5-5 میراگرهای آلیاژ فلزی با تغییرشکل حافظه ای38

2-5-6 میراگرهای اصطکاکی40

2-5-7 میراگرهای ویسکوالاستیک42

2-5-7-1 ساختار مواد ويسكوالاستيك42

2-5-7-2 مشخصات ديناميكي ميراگرهاي ويسكوالاستيك43

2-5-7-3 مدل‌سازی سازه‌های داراي ميراگر ويسكوالاستيك46

2-5-7-4 روش انرژي كرنشي مودال48

2-5-7-5 روش طراحي49

2-5-7-6 پیشینه کاربردی میراگرهای ویسکوالاستیک51

فصل 3 معرفی و مدلسازی سازه­های موردمطالعه54

3-1 مقدمه55

3-2 قاب­های موردبررسی در این مطالعه55

3-3 بارگذاری و طراحی قاب­ها در نرم­افزار ETABS ver9.5.056

3-4 چگونگی انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی59

3-5 انتخاب شتاب‌نگاشت‌ها60

3-6 هم‌پایه کردن شتاب‌نگاشت‌های انتخابی61

3-7 خصوصیات نرم­افزار Perform 3D61

3-7-1 المان­های مورداستفاده در نرم­افزار Perform 3D61

3-7-2 گام زمانی در آنالیز غیرخطی نرم­افزار Perform 3D62

3-7-3 تکنیک حل نرم­افزار Perform 3D62

3-7-4 انرژی در نرم­افزار Perform 3D62

3-7-4-1 محاسبه انرژیهای غیر الاستیک و کرنشی63

3-7-4-2 خطای انرژی65

3-7-5 فرضیات تحلیل دینامیکی و مدلسازی در نرم­ا­فزار Perform3D65

3-7-6 مدلسازی میراگر ویسکوالاستیک در نرم­افزار Perform 3D65

3-7-7کنترل صحت مدلسازی میراگر ویسکوالاستیک در نرم افزارPerform 3D68

فصل 4 نتایج و تفسیر آنها71

4-1 مقدمه72

4-2 بررسی نتایج تغییر مکان نسبی طبقات73

4-2-1 قاب 4 طبقه73

4-2-2قاب 8 طبقه75

4-2-3 قاب 12 طبقه77

4-2-4نتایج میانگین تغییر مکان نسبی طبقات در قاب­ها79

4-3 بررسی نتایج تاریخچه زمانی انرژی ورودی زمین­لرزه81

4-3-1نتایج تاریخچه زمانی انرژی ورودی زلزله لندرز81

4-3-1-1 قاب 4 طبقه81

4-3-1-2 قاب 8 طبقه83

4-3-1-3 قاب 12 طبقه83

4-3-2نتایج تاریخچه زمانی انرژی ورودی زلزله طبس84

4-3-2-1 قاب 4 طبقه84

4-3-2-2 قاب 8 طبقه85

4-3-2-3 قاب 12 طبقه86

4-4 بررسی انرژی هیسترزیس در سازه87

4-4-1 قاب 4 طبقه88

4-4-2 قاب 8 طبقه89

4-4-3 قاب 12 طبقه90

4-4-4بررسی میانگین انرژی هیسترزیس وارد بر قاب­ها91

4-5 بررسی انرژی باقی‌مانده در سازه91

4-5-1قاب 4 طبقه92

4-5-2 قاب­ 8 طبقه93

4-5-3 قاب­ 12 طبقه94

4-5-4بررسی میانگین انرژی باقی­مانده در قاب­ها 95

4-6 بررسی نسبت انرژی هیسترزیس به انرژی ورودی در قاب­ها95

4-7 بررسی توزیع خسارت در ارتفاع قاب­های موردبررسی96

4-7- قاب­ 4 طبقه 96

4-7-2 قاب­ 8 طبقه98

4-7-3 قاب­ 12طبقه 100

4-7-4 نتایج میانگین شاخص خسارت طبقات در قاب­ها102

4-8 بررسی شاخص خسارت کل سازه در قاب­های موردبررسی104

4-9 بررسی برش پایه در سازه105

4-9-1 قاب­ 4 طبقه106

4-9-2 قاب­ 8 طبقه107

4-9-3 قاب 12طبقه108

4-9-4 نتایج میانگینبرش پایه قاب­های موردبررسی109

4-10 بررسی جابجایی بام در سازه110

فصل 5 جمع‌بندي و پيشنهادها111

5-1 مقدمه112

5-2 نتیجه‌گیری112

5-3 پيشنهادات113

مراجع115

فهرست شکل‌ها

شکل (1-1) خسارت جانی ناشی از زمین­لرزه­های مهم3

شکل (2-1) مدل ریاضی حرکت یک سیستم یک درجه آزادی8

شکل (2-2) تاریخچه زمانی انرژِی یک قاب خمشی فولادی 5 طبقه با میرایی 5 درصد11

شکل (2-3) نحوه عملکرد ميراگر جرمي، راست - چگونگي وارد شدن نيروي اينرسي ميراگر، وسط - حرکت ساختمان به سمت راست، ثابت ماندن جرم و جمع وکشيده شدن فنرها، چپ - حرکت ساختمان به سمت چپ، ثابت ماندن جرم و جمع وکشيده شدن فنرها30

شکل (2-4) ميراگر مايع تنظیم‌شده ستوني در برج ملينيوم31

شکل (2-5) ميراگر مايع تلاطمي32

شکل (2-6) ميراگر ويسکوز به همراه جزئيات آن33

شکل (2-7) حلقه کامل انرژی تلف‌شده براي ميرايي ويسکوز35

شکل (2-8) ميراگر تسليمي مثلثي شکل (TADAS) و منحني پسماند آن36

شکل (2-9) ميراگر تسليمي X-شکل(ADAS)36

شکل (2-10) سيستم بادبند شکل‌پذیر37

شکل (2-11) ميراگرهاي تسليمي در بادبندهاي هم‌محور37

شکل (2-12) منحنی‌های تنش و کرنش و جزييات انتقال حرارت براي اصطلاحاً رفتار فوق الاستيک39

شکل (2-13) منحنی‌های تنش و کرنش و جزييات انتقال انرژي براي حالت ميرايي هیسترزيس فلز ترد39

شکل (2-14) حلقه‌های هیسترزيس براي ميراگرهاي آلياژي با تغيير شکل حافظه‌ای a) رفتار فوق الاستيک SMA و b) ميرايي هیسترزيس فلز ترد40

شکل (2-15) حلقه‌های پسماند انواع میرایی‌ها41

شکل (2-16) میراگر ویسکوالاستیک42

شکل (2-17) منحني پسماند ميراگر ويسكوالاستيك44

شکل (2-18) ضريب افزايش ديناميكي برحسب فركانس بار وارده به فركانس طبيعي سيستم مدل‌سازی46

شکل (2-19)مدل تحلیلی ماکسول برای مواد ویسکوالاستیک47

شکل (2-20) مدل تحليلي كلوين براي مواد ويسكوالاستيك47

شکل (3-1) مشخصات مقاطع قاب 4 طبقه57

شکل (3-2) مشخصات مقاطع قاب 8 طبقه57

شکل (3-3) مشخصات قاب 12 طبقه58

شکل (3-4) جانمایی میراگر در قاب 8 طبقه59

شکل (3-5) بارگذاری و باربرداری یک المان غیرخطی63

شکل (3-6) تغییرات انرژی برای مسیرهای شکل (3-5)64

شکل (3-7) نمودار مدول ذخیره برشی برحسب فرکانس.66

شکل (3-8) نمودار مدول اتلاف برشی برحسب فرکانس.66

شکل (3-9) ابعاد و اندازه ساختمان مورد آزمایش68

شکل (3-10) منحنی هیسترزیس میراگر ویسکوالاستیک تحت زلزله السنترو 69

شکل (3-11) منحنی هیسترزیس حاصل از مدل‌سازی در Perform3D70

شکل (4-1) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر74

شکل (4-2) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر74

شکل (4-3) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر75

شکل (4-4) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر75

شکل (4-5) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر76

شکل (4-6) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر76

شکل (4-7) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر77

شکل (4-8) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر77

شکل (4-9) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر78

شکل (4-10) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر78

شکل (4-11) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر79

شکل (4-12) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر79

شکل (4-13) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک80

شکل (4-14) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک80

شکل (4-15) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک81

شکل (4-16) قاب 4 طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر82

شکل (4-17) قاب 4 طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر82

شکل (4-18) قاب 4 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر82

شکل (4-19)قاب 4 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر82

شکل (4-20) قاب 8 طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر83

شکل (4-21) قاب 8 طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر83

شکل (4-22)قاب 8 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر83

شکل (4-23)قاب 8 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر83

شکل (4-24) قاب 12 طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر84

شکل (4-25) قاب 12 طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر84

شکل (4-26) قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر84

شکل (4-27)قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر84

شکل (4-28) قاب 4 طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر85

شکل (4-29) قاب 4 طبقه تحت رکورد دور طبس با میراگر85

شکل (4-30) قاب 4 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر85

شکل (4-31)قاب 4 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر85

شکل (4-32) قاب 8 طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر86

شکل (4-33) قاب 8 طبقه تحت رکورد دور طبس با میراگر86

شکل (4-34) قاب 8 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر86

شکل (4-3)قاب 8 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر86

شکل (4-36) قاب 12 طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر87

شکل (4-37) قاب 12 طبقه تحت رکورد دور طبس با میراگر87

شکل (4-38) قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر87

شکل (4-39)قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر87

شکل (4-40) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، دردوحالت با و بدون میراگر88

شکل (4-41) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر88

شکل (4-42) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر89

شکل (4-43) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر89

شکل (4-44) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر90

شکل (4-45) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر90

شکل (4-46) میانگین انرژی هیسترزیس وارد بر قاب­ها تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر91

شکل (4-47) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، دردوحالت با و بدون میراگر92

شکل (4-48) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر92

شکل (4-49) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر93

شکل (4-50) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر93

شکل (4-51) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر94

شکل (4-52) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر94

شکل (4-53) میانگین انرژی باقیمانده در قاب­ها تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر95

شکل (4-54) نسبت میانگین انرژی هیسترزیس به انرژی ورودی در قابها تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک96

شکل (4-55) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت بدون میراگر97

شکل (4-56) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت با میراگر97

شکل (4-57) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت بدون میراگر98

شکل (4-58) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت با میراگر98

شکل (4-59) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت بدون میراگر99

شکل (4-60) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت با میراگر99

شکل (4-61) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت بدون میراگر100

شکل (4-62) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت با میراگر100

شکل (4-63) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت بدون میراگر101

شکل (4-64) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت با میراگر101

شکل (4-65) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت بدون میراگر102

شکل (4-66) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت با میراگر102

شکل (4-67) نتایج میانگین توزیع خسارت در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک103

شکل (4-68) نتایج میانگین توزیع خسارت در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک103

شکل (4-69) نتایج میانگین توزیع خسارت در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک104

شکل (4-70) نتایج میانگین خسارت کلی در قابهای موردبررسی تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک105

شکل (4-71) برش پایه قاب 4طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در دو حالت با و بدون میراگر (تن)106

شکل (4-72) برش پایه قاب 4طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در دو حالت با و بدون میراگر (تن)106

شکل (4-73) برش پایه قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در دو حالت با و بدون میراگر (تن)107

شکل (4-74) برش پایه قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در دو حالت با و بدون میراگر (تن)107

شکل (4-75) برش پایه قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در دو حالت با و بدون میراگر (تن)108

شکل (4-76) برش پایه قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در دو حالت با و بدون میراگر (تن)108

شکل (4-77) میانگین برش پایه قاب­های موردبررسی، تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک در دو حالت با و بدون میراگر (تن)109

فهرست جدول‌ها

جدول (2-1) خواص یک میراگر ویسکوالاستیک نمونه45

جدول (2-2) مقادير نسبت ميرايي و تغييرات فركانس منطبق با آن براي يك ميراگر ويسكوالاستيك خاص با فرض ميرايي متناسب48

جدول (3-1) مشخصات رکورد زلزله­های حوزه نزدیک مورد استفاده در این تحقیق60

جدول (3-2) مشخصات رکورد زلزله­های حوزه دور مورد استفاده در این تحقیق60

جدول (3-3) اطلاعات سختی و میرایی میراگر ویسکوالاستیک در قاب 4 طبقه67

جدول (3-4) اطلاعات سختی و میرایی میراگر ویسکوالاستیک در قاب 8 طبقه67

جدول (3-5) اطلاعات سختی و میرایی میراگر ویسکوالاستیک در قاب 12 طبقه67

جدول (3-6) مشخصات مقاطع المان­های مورداستفاده68

جدول (3-7) ابعاد و اندازه میراگر ویسکوالاستیک69

جدول (4-1) جدول حالات مختلف بررسی قاب­ها در این پژوهش73

جدول (4-2) مقادیر جابجایی بام برحسب سانتی‌متر برای رکوردهای حوزه دور110

جدول (4-3) مقادیر جابجایی بام برحسب سانتی­متر برای رکوردهای حوزه نزدیک110

فهرست نمادها

انرژی ورودی.................................

انرژی جنبشی ................................

انرژی میرایی................................

انرژی کرنشی الاستیک..........................

انرژی هیسترتیک..............................

شاخص خسارت پارک انگ........................

میراگر ویسکوالاستیک......................... VED

مدول ذخیره برشی ............................

مدول اتلاف برشی..............................

مدول مرکب برشی..............................

سختی میراگر.................................

میرایی میراگر...............................

نسبت میرایی معادل ..........................

مدول اتلاف....................................

فصل 1

مقدمه

1-1 مقدمه

سالانه در جهان، به‌طور متوسط 10000 نفر در اثر زلزله می­میرند (شکل (1-1)). بررسی­های سازمان یونسکو نشان می­دهد که خسارت مالی ناشی از زلزله از سال 1926 تا 1950 میلادی، چیزی در حدود 10 میلیارد دلار بوده است. در این فاصله زمانی در آسیای میانه دو شهر و 200 روستا تخریب شدند. از آن موقع به بعد نیز چندین شهر ازجمله عشق­آباد (1948)، اقادیر (1960)، اسکو پیه (1963)، ماناگوا (1972)، گمونا و تانگ شان (1976)، مکزیکوسیتی (1985)، اسپیتاکا (1988)، کوبه (1995)، شهرهایی در ترکیه و تایوان (1999) و صدها روستا در اثر زمین­لرزه با خاک یکسان شدند. نوشته­های تاریخی گواه نگرانی دیرینه بشر از خطرات ناشی از زمین­لرزه می­باشند[1]. به همین دلیل است که انسان درصدد مقابله با این پدیده طبیعی می­باشد که در این راه پیشرفت­های چشمگیری نیز کرده است. اما بااین‌وجود به دلیل پیچیدگی بیش‌ازحد این پدیده کماکان نتوانسته چه ازلحاظ جانی و چه ازلحاظ مادی به ایمنی و تضمین کامل برسد.

امروزه به‌خوبی مشخص‌شده است که سازه­های طراحی‌شده بر اساس ضوابط آیین‌نامه‌های موجود، در برابر زلزله­های شدید، متحمل خسارات سنگین خواهند شد. ولی بااین‌وجود هنوز برخی ضوابط طراحی لرزه­ای ( خصوصاً در طراحی اولیه سازه­ها ) بر پایه تحلیل­های ارتجاعی و استفاده از یک نیروی استاتیکی معادل با زلزله بناشده‌اند[2و3].

بارهای لرزه­ای اصولاً ماهیتی قراردادی و اعتباری داشته و نیروهای طراحی لرزه­ای پیشنهادشده توسط آیین‌نامه‌ها عموماً به‌مراتب کوچک‌تر از نیروهایی می­باشند که در هنگام زلزله به سازه وارد می­گردند. نیروهای بکار گرفته‌شده به‌وسیله زلزله به ویژگی­های الاستیک و پلاستیک سازه بستگی دارند.

پژوهش­های مختلف نشان می­دهند که در پاسخ لرزه­ای سازه­ها، پارامترهای دیگری نیز دخیل می­باشند و صرف بحث نیرو - تغییر مکان در ارتجاعی یا حتی الاستوپلاستیک کامل دوخطی نمی­تواند توجیه‌کننده تمامی رفتارهای لرزه­ای سازه باشد. درنتیجه پژوهشگران، به دنبال پیشنهاد روشی نوین در طرح لرزه­ای سازه­ها می­باشند. در همین راستا و طی دو دهه اخیر بحث انرژی بسیار موردتوجه قرارگرفته است. زیرا با پیشرفت­های حاصل‌شده در این روش، بسیاری از پارامترها و رفتارهای مطرح در طرح لرزه­ای سازه­ها قابلیت توجیه و اعمال در فرآیند طراحی را یافته­اند. بااین‌وجود، هنوز هم ناشناخته­ها و کاستی­های فراوانی درروش انرژی وجود دارد که مانع از ارائه آن به‌عنوان یک روش جامع در قالب آیین‌نامه‌ای مطمئن گشته است. با توجه به تحقیقات و پژوهش‌های گسترده‌ای که در حال حاضر روی این موضوع در سطح جهان صورت می­گیرد، آتیه­ای روشن برای آن پیش‌بینی می­گردد و چه‌بسا در آینده­ای نزدیک، اصول و ضوابط موجود فعلی در آیین‌نامه‌ها با اصول و ضوابط روش انرژی جایگزین گردند.

شکل (1-1) خسارت جانی ناشی از زمین­لرزه­های مهم[1]

1-2 ضرورت و اهداف تحقیق

بامطالعه رفتار ساختمان­هایی که به روش مقاومتی طراحی‌شده‌اند و تحت آنالیزهای دینامیکی غیرخطی قرارگرفته‌اند می­توان مشاهده کرد که در طراحی بر اساس مقاومت علی­رغم توزیع یکنواخت مقاومت در طبقات، این روش دارای ضعف­هایی است و نمی­تواند روش کاملی برای طراحی ساختمان­ها باشد و همواره یک تمرکز انرژی و خسارت در یک یا دوطبقه مشاهده می­شود. مطالعات نشان می­دهد که بررسی سازه­ها بر اساس مفاهیم انرژی می­تواند رفتار سازه را در هنگام زلزله بهتر نشان دهد، ازاین‌رو در این مطالعه سعی شده که سازه بر اساس مفاهیم انرژی موردبررسی قرار گیرد.

با وقوع زلزله انرژی زیادی به سازه وارد می­شود، سازه باید این انرژی را به‌صورت­های مختلف جذب و یا تلف کند. اعضای سازه در برابر انرژی زلزله که مقدار قابل‌توجهی است، وارد محدوده غیر ارتجاعی می­شوند تا با تغییرشکل­های خود بتوانند این انرژی را جذب کنند. با وارد شدن اعضای سازه­ها به محدوده غیر ارتجاعی، تغییرشکل­های ماندگاری در سازه به وجود می­آید که برای ادامه بهره­برداری از سازه، باید آن اعضایی که بیش‌ازحد تغییر شکل داده­اند یا دیگر قابلیت بهره­برداری را ندارند را با اعضای جدید جایگزین و یا آن‌ها را تقویت نمود که اجرای این کار دشوار و هزینه آن نیز بالا می­باشد. لذا با قرار دادن میراگرها در سازه، این میراگرها با جذب انرژی زلزله از وارد شدن دیگر اجزای سازه به محدوده غیر ارتجاعی جلوگیری به عمل می­آورند و درنتیجه بعد از زلزله اجزای مختلف سازه همچنان قابلیت بهره­برداری خود را حفظ کرده­اند و فقط می­توان با بازدید میراگرها در صورت لزوم آن­ها را تعویض و یا تعمیر نمود. 


 

  انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1515

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت نقش گیاهان دارویی در درمان سرطان-بررسی گیاهان موثر در درمان سرطان
 • پاورپوینت بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله سال 2011 توهوکو در اقیانوس آرام -پاورپوینت طراحی لرزه ای سازه ها
 • پاورپوینت تئوری انفجار-پاورپوینت نفوذ مکرر و انفجار در اعماق مختلف بتن با عملکرد فوق العاده قوی
 • پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی
 • دانلود نکات مهم و کلیدی کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی pdf
 • بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
 • انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز / پلی وینیل الکل
 • توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 • بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند وفاداری به برند و رضایت مشتریان
 • فروش شماره موبایل مهندسین عمران ، ساختمان انبوه سازان و پیمانکاران
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع گسترش انفورماتیک
 • دانلود مقاله عوامل بزهکاری جوانان
 • دانلود مقاله لینوکس و نرم افزار های مشابه آن
 • دانلود مقاله مقايسه ي بهداشت رواني دانش آموزان سيگاري و غير سيگاري

ویرگـــ ـــول را به دوستان خود معرفی کنید «« VirgooL.net »» :)